Shih Tzu Angels Show Clip

Shih Tzu White Pet Angel Ornament Shih Tzu Tan Pet Angel Ornament

               white                                      brown/white 

                 black/white

Price: $  19.95

 

Item# Description
  Shih Tzu Angels Show Clip
Colors